Hur tyder jag mitt glasögonrecept?

 • På ditt glasögonrecept hittar du de värden du behöver för att beställa glasögon. Receptet kan se lite olika ut beroende på vilken optiker du besökt. Ditt recept ska alltid innehålla dessa grundparametrar: Sfär, Cylinder, Axel, PD och om du har ett ADD värde.

  Beroende på vilket synfel du har hittar du kombinationer av nedan beskrivna värden. Kom ihåg att ange värden både för höger öga (OD) och vänster öga (OS).

   Styrka/power/sfär/sphere

  Beskriver storleken på ditt synfel med ett plus- eller minusvärde. Minus-värden talar om att du är närsynt och plus-värden att du är översynt.

  Cyl/Cylinder

  Det första värdet för korrektion av brytningsfel (astigmatism) anger hur stort ditt brytningsfel är. Har du ingen astigmatism (brytningsfel) kommer inga värden att finnas under Cyl och Ax. Du behöver då inte fylla i något vid beställning.

  Ax/Axis/Axel

  Det andra värdet för korrektion av brytningsfel (astigmatism) anges i grader och talar om läget som ditt brytningsfel ligger i. Har du ingen astigmatism (brytningsfel) kommer inga värden att finnas under Cyl och Ax. Du behöver då inte fylla i något vid beställning.

  Addition/ADD

  Värdet för korrektion av ålderssynthet (presbyopi) och används för progressiva glas. Addvärdet är skillnaden mellan avståndsstyrkan och lässtyrkan i enheten dioptrier.

  Pupillavstånd/PD

  Anger avståndet mellan dina två pupiller i millimeter. Om pupillavståndet är angiven för varje öga beskriver det avståndet mellan pupillen och mitten av näsan. Om pupillavståndet endast i angivet i ett värde på ditt recept (t.ex. 60) ska du dividera detta värde med 2. PD 60 ska alltså anges som PD 30 (vänster öga) och PD 30 (höger öga).

  Ibland finns både PD/a (avstånds-PD) och PD/n (när-PD) på ditt recept. På vår hemsida fyller du alltid i PD/a, även vid beställning av läsglasögon.

  Fri visus anger synskärpa utan korrigering (d.v.s. utan glasögon). Detta värdet behöver du inte ange när du beställer glasögon.

  Korr visus är synskärpan med korrigering (d.v.s. med glasögon). Detta värdet behöver du inte ange när du beställer glasögon.

   

 • Fick du svar på din fråga?