Hur tyder jag mitt glasögonrecept?

  • På ditt glasögonrecept hittar du de värden du behöver för att beställa glasögon. Receptet kan se lite olika ut beroende på vilken optiker du besökt och kan vara lite svårt att tyda.

    Läs mer här Tyd ditt glasögonrecept

  • Fick du svar på din fråga?