Jag blir torr i ögonen när jag använder linser, vad kan jag göra?

  • Om det är lindriga besvär kan man börja med att droppa i en smörjande ögondroppe eller tårersättningsdroppe i ögat tillsammans med linsen. Läs på förpackningen att ögondroppen kan användas tillsammans med kontaktlinser. Kvarstår besvären trots behandling med smörjande ögondroppar rekommenderar vi dig att söka dig till en optiker för att se om det finns någon annan kontaktlins som är mer lämplig för ditt öga. Ibland kan det även hjälpa att byta linsvätska.

    Fråga din optiker om råd. 

  • Fick du svar på din fråga?