Har jag rätt att få ut mitt recept från optikern utan att köpa linser eller glasögon?

  • Självklart kan du det! Du har också alltid rätt att få ut en kopia på ditt recept enligt Patientjournallagen. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?