Hur reklamerar jag en vara?

 • Skulle din produkt vara trasig vid leverans har du rätt att reklamera den. Du måste reklamera din vara inom skälig tid efter det att du märkt, eller borde ha märkt felet. För att reklamera din vara ta kontakt med vår kundtjänst. Ring 020-23 20 20 eller maila kundservice@lensway.se 

  Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

  Den 1 januari 2016 började en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden att gälla. Lagen säger att konsumenter ska kunna lämna in klagomål på alla officiella EU-språk. EU-kommissionen har lämnat en länk till ODR-plattformen http://ec.europa.eu/odr.

  Läs mer om reklamationsrätt här:  http://www.arn.se/om-arn/ 

 • Vill du hjälpa oss att förbättra svaret?

    

  Vilken information saknar du?