Vad händer om mina linser fryser i brevlådan?

  • Mjuka linser kan lätt frysa till is på vintern när det är minusgrader ute. Linserna kan dock användas helt utan problem efter att de har tinats upp i rumstemperatur. Påskynda absolut inte upptiningsprocessen, det kan skada dina linser.

    När dina linser inte känns bra i ögat, kontrollera först och främst att du använder linser som överensstämmer med din ordination och att linserna inte är defekta. Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor. Kvarstår problemen bör man sluta använda linserna och kontakta ögonläkare eller optiker för vidare utredning.

  • Vill du hjälpa oss att förbättra svaret?

      

    Vilken information saknar du?