Vad gör jag om jag får besvär med mina linser?

  • Vi rekommenderar att du enbart använder linser som du har fått tillpassade av en optiker då linser är medicinska produkter. Om du får besvär med ögonen när du använder dina linser, t.ex. röda ögon, suddig syn eller irritation, kontrollera först att linserna och styrkorna som du använder stämmer överens med ditt recept och om du har följt optikerns rekommendationer när det gäller bärtid.

    Kontrollera även om linsen är rättvänd, ren och hel och att du har rätt lins i rätt öga. Andra vanliga orsaker till irritation eller besvär är en reaktion på en (ny) linsvätska, allergi och förkylning.

    Oftast blir ögonen bra igen om de bara får vila från linsanvändandet men om du skulle uppleva smärta, synförändringar, inflammation och om det känns som om du har något som irriterar i ögonen är det alltid bäst att ta kontakt med din optiker.

  • Vill du hjälpa oss att förbättra svaret?

      

    Vilken information saknar du?